Fasciatherapie

Fascia therapie

Fascia is het officiële woord voor de bindweefselvliezen die alle spieren, gewrichten, botten en organen omgeven. Deze vliezen vormen een geheel netwerk in het lichaam en zorgen ervoor dat alles met alles verbonden is. De fascia verbinden niet alleen de spieren, kapsel en zenuwen maar het zorgt er ook voor dat spieren en zenuwen soepel en zonder wrijving langs elkaar kunnen bewegen.

Fascia bevatten veel zenuwuiteinden die wanneer zij in een slechte conditie zijn pijn kunnen veroorzaken. Ook kan door verklevingen in de fascia de beweeglijkheid beperkt zijn.

Er zijn specifieke behandeltechnieken en oefeningen om de conditie van de fascia te verbeteren. De fasciatherapeut beheerst deze technieken.

De klachten waarmee patiënten naar de fasciatherapeut komen kunnen zowel acuut als chronisch zijn. Ook in de sport is fasciatherapie erg effectief.

Naast de zuiver lichamelijke klachten kan de fasciatherapie ook toegepast worden bij a-specifieke klachten. Hieronder vallen onder andere stress gebonden aandoeningen en het functioneel somatische syndroom. Fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom, mentale trauma’s, stress, burn-out en depressie zijn voorbeelden hiervan.

De fasciatherapie kan bij dergelijke aandoeningen een belangrijke plaats innemen in het genezingsproces.

We spreken hier van klachten die het gevolg zijn van een slecht functionerend aanpassingssysteem. Deze klachten kunnen het gevolg zijn van niet goed samenwerkende organen, maar kunnen ook zelfstandig ontstaan of zich ontwikkelen vanuit een geestelijke overbelasting.

Op fysiologisch niveau raakt het biologisch, het endocrien en het neurologisch systeem ontregeld waarbij de persoon zowel lichamelijk als psycho-emotioneel niet goed meer functioneert. Op lichamelijk niveau uit zich dit in niet aangepaste spiertonus, doorbloedings- en drainagestoornissen, stoornissen in het pijnsysteem, recidiverende ontstekingen enz.

In sommige gevallen is het nodig wordt er meer diepgang toegevoegd aan de therapie waardoor meer persoonsgebonden aspecten van de klachten benaderd kunnen worden. Daarbij wordt rekening gehouden met uw vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren waardoor uw klacht kan ontstaan of in stand gehouden kan worden. Dit kan inhouden dat de fasciatherapie naast een therapeutisch ook een vormend aspect kan hebben.

Myofasciale Triggerpoints

Onderdeel van de fasciatherapie kan zijn het behandelen van myofasciale triggerpoints.

Een myofasciaal triggerpoint is een zeer drukpijnlijke plek in een spier. Het kenmerkende van een triggerpoint is dat de pijn zich over het algemeen op een andere plaats voor doet dan waar de patiënt de pijn aangeeft.  De pijn en andere symptomen, die door triggerpoints worden veroorzaakt, komen doorgaans in herkenbare patronen voor. Mensen met lokale lichamelijke pijnklachten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat zullen zeker effect van de behandelingen hebben. Probleem in de fascia doen zich eveneens op een andere plaats voor dan waar de patiënt de pijn aangeeft. Met de kennis van deze patronen zijn triggerpoints gemakkelijk te vinden en uit te schakelen.

Onder myofasciale pijn verstaat men klachten in het houding- en bewegingssysteem die worden veroorzaakt door de aanwezigheid van myofasciale triggerpoints.

Voor meer informatie: info@meerenboschfysiotherapie.nl

Vergoeding

De vergoeding voor fasciatherapie is verschillend per verzekeraar. Vraag uw verzekering naar de mogelijkheden.

Neem contact op

Wij zullen zo spoedig mogelijk op uw email reageren.

Not readable? Change text. captcha txt